AZ INGATLAN KÉNYSZERKIÜRÍTÉSE

 

 

 

A végrehajtási törvény - a sikeres árverést követően – határidőt szab az ingatlan kiürítésére vonatkozólag az ÖNKÉNTESEN történő teljesítésre.

Ennek eredménytelen letelte esetén árverési vevőnek - az önkéntesség elmaradása okán - 15 napon belül kell kérnie a végrehajtótól, hogy kényszerintézkedés során helyezze Őt birtokba.(Vht.154/A.§ (10) bek.)

A törvény kógens jellegű, tehát elmulasztása az árverési vevő részére jogvesztéssel jár, így az adós kilakoltatása – ebben az eljárásban – nem foganatosítható!