DEVIZAHITEL-CSALÁS MÓDSZERTANA

 

 

LÉTEZIK-E AZ ALMÁBAN NYILVÁNTARTOTT KÖRTEKÖLCSÖN?

 

 

(ALAPVETÉS: megfellebbezhetetlen polgárjogi alapelv az, miszerint minden dolgot annak természete - ha úgy tetszik tartalma - és nem elnevezése szerint kell megítélni.)

A válasz:

Igen létezhet, azonban a materiális világban csak egyetlen racionális módon jöhet létre: két, egymást követő de egymástól teljesen független jogügylet eredményeként!

Az első jogügylet egy kölcsönügylet, mely során almát kapsz kölcsön.

Azonban még fel sem állsz az asztaltól, már következik is a második jogügylet, egy csere, mely során a hitelező elcseréli a tőle kapott almádat egy körtére.

Ím az eredmény: a könyvelésben a neved melletti rubrikában alma van, Te pedig egy körtével a zsebedben tántorogsz ki az ajtón.

(Hangsúlyozom, két egymástól független jogügyletről van szó!)

Azonban azt veszem észre, hogy mégis kart-karba öltve együtt járnak ezek a jogügyletek egymással, hisz mi, „devizások" mindannyian körteforintot - s nem almaCHF-et - hoztunk ki a bankból.

A csere jogügyletek gyakorisága, rendszert feltételez...

A legfontosabb kérdés, hogy vajon magasb szándék vezeti-e a bankokat abban hogy ez így legyen, avagy egyszerűen a mi kívánságunkra történik ez a második (tehát a kölcsönvett alma cseréje körtére) jogügylet?

Az világos, hogy a kölcsönügylet létrejöttéhez feltételeket szabnak (hitelképesség, fedezet, adóstárs stb.)

Vajon a későbbi cserét is feltételéül szabták meg, az előbbi kölcsönzés létrejöttéhez?

Bizony igen! (tapasztalat...)

Vajon tisztességes dolog-e két egymástól független jogügyletet így, - az adós kívánsága ellenére - egymástól függővé tenni?

Oh sebaj,, végül is nem kell nekem pont ezzel a bankkal szerződni...

(azazhogy várjunk csak!... hisz mindegyik ezt csinálta!.. hová mehetnék, ha egyszer ezek kartelleznek?... apropó, és azt szabad?...)

A fenti módszer szerinti „almakölcsönzéshez" vajon kell-e egyáltalában alma? Vagy elegendő mondjuk egy doboz, amin a felirat áll: „ezen doboz tartalma egy alma" (hisz úgysem nyitod ki...)

A bankok szándékossága, mellyel az egymástól független jogügyleteket egymástól függővé, valamint a kartellezéssel általánossá tették, napnál világosabb ugyan, de mi a szándék értelme?

No, nézzük csak... A rubrikákban tehát elszaporodtak az almakövetelések... És mindehhez egyetlen almára sem volt szükség... Bizony-bizony... Az almaárfolyam...:)